Førstehåndsindtrykket

 

Adfærdsforskningen har for længst fastslået, at det allerførste indtryk af en person har afgørende betydning for vores endelige holdning til vedkommende.

Forskningen har tillige vist, at det fysiske indtryk – hvilket også indebærer stemmens klang – betyder meget mere end de ord, man siger.

En præsentation eller en forhandling er en form for skuespil, hvor man skal vise modparten sikkerhed og styrke med henblik på at præsentere sin vare eller formidle sit budskab optimalt. Hvis dårlige vaner, såsom gestik, vejrtrækning, dårligt fungerende stemme eller mimik står i vejen for at præsentere varen, så den får det rette focus, kan det være hensigtsmæssigt at tage sine personlige – ubevidste – fysiske handlingsmønstre op til revision og derved forbedre sine leder- eller salgsfærdigheder.

Copyright © Dandelion by Pexeto