Stemmetræning


“At arbejde med stemmen er godt, sjovt og tankevækkende”

Hvorfor skal man overhovedet beskæftige sig med sin stemme?

Stemmen er lige så personlig som vores håndskrift og vores fingeraftryk – en integreret del af vores personlighed.

Mange mennesker – og flere af mine elever – har tidligere I livet fået besked på at dæmpe sig/tie stille, fordi det lød forfærdeligt når de sang. Resultatet kan være hæmmende spændinger, som medfører stemmeproblemer, såsom krildren i halsen, hosten, mat stemme, luft på stemmen, skærende stemme, kronisk ømhed i hals og svælg, som føles som – og måske for ofte udvikler sig til halsbetændelse.

Stemmen er dækket af slimhinder. Hvis slimhinderne bliver slidte af forkert daglig brug, bliver de ømme og hævede og bliver lettere modtagelige for infektioner – og den onde slidcirkel er startet……

Derfor kan man faktisk godt sige, at en velfungerende stemme giver selvtillid og færre halsbetændelser!

Godt:

Jeg har gennem hele min karriere taget højt kvalificeret undervisning i både tale- og sangteknik hos både danske som internationale lærere, hvoraf kan nævnes:

Jeg tager stadig regelmæssig undervisning, da jeg synes, det er et privellegium at videreudvikle og opdage nye muligheder i min stemmes udtryk.

Det er de bedste vejrtræknings- støtte- og stemmeøvelser fra disse lærere, jeg har samlet, defineret og måske videreudviklet til mit personlige koncept. Mange af øvelserne er blevet til i samarbejde med mine elever. Hvis f.eks en elev ikke forstår, hvordan vejrtrækningen fungerer – ja, så må læreren finde på en øvelse, der virker. Jeg sender derfor en varm tak til alle de elever, som har vist mig den tillid at lade mig modellere deres stemme.

Sjovt:

Fordi jeg arbejder med humoren og latteren som et redskab til afspænding, selvforståelse og selvaccept.

En afspændt krop og en accepterende stemning er det bedste grundlag for læring af mine teknikker.

Mine letforståelige vejrtræknings-, stemme- og støtte øvelser er enkle og nemme at udføre, så alle kan være med.

Tankevækkende:

- fordi vi i en tid, hvor fællessang er ved at glide ud af vores kultur (undtagen Nytårsaften og ved fodboldlandskampe) – mister den træning af åndedræts- og lydgivningsmuskulaturen i vores kroppe, som er grundlaget for en afspændt, spontan lydgivning – både i tale og sang.

En sund vejrtrækning reducerer stress, idet man udvikler endorfiner, som giver lykkefølelse.

At synge sammen har en teambuildende effekt – bare fordi man er chef, behøver man ikke nødvendigvis at være bedre til at synge end receptionisten….

Derudover er det nødvendigt at være et godt eksempel for de yngste generationer idet mange børn har anstrengt stemmefunktion. Der er dårlige akkustiske forhold I mange institutioner. Musikken, børnene lytter til og synger med på, synges ofte i fuldregister (råbefunktion) af de udøvende kunstnere. Børnenes stemmer slides unødigt, for de imiterer lyden, de hører. Deres stemmer er endnu ikke modne til at synge på den måde. Derfor har mange børn ødemer på stemmen. Hvis børnene bliver opfordret/hjulpet til at synge i det højere leje, som er naturligt for dem, kan nogle af skaderne undgås og børnene bliver vænnet til at bruge stemmen sundt.

Når stemmen ikke trænes – ved at ikke blive brugt – bliver den svagere og omfanget bliver mindre (man kan ikke synge så høje toner mere) og man bliver nødt til at presse lyden frem, når man skal tale kraftigt. Akkurat lige som ens muskler svækkes, hvis man ikke dyrker sport.

Derfor: Tag en pause fra computeren eller fjernsynet – og træn stemmen!

Til ledere og mellemledere eller mennesker, der skal holde foredrag eller præsentationer:

Adfærdsforskningen har for længst fastslået, at det allerførste indtryk af en person har afgørende betydning for vores endelige holdning til vedkommende.

Forskningen har tillige vist, at det fysiske indtryk – hvilket også indebærer stemmens klang – betyder meget mere end de ord, man siger.

En præsentation eller en forhandling er en form for skuespil, hvor man skal vise modparten sikkerhed og styrke med henblik på at præsentere sin vare eller formidle sit budskab optimalt. Hvis dårlige vaner, såsom gestik, vejrtrækning, dårligt fungerende stemme eller mimik står i vejen for at præsentere varen, så den får det rette focus, kan det være hensigtsmæssigt at tage sine personlige – ubevidste – fysiske handlingsmønstre op til revision og derved forbedre sine leder- eller salgsfærdigheder.

Med basis i mere end 15 års scenisk erfaring og tilsvarende undervisningserfaring, har jeg udviklet et effektivt koncept, som styrker den enkelte persons pondus, fysisk såvel som vokalt, primært ved at finde ind til både stemmens og det fysiske udtryks mest kraftfulde, imødekommende og nuancerige ressourcer og vende udtryksmæssige svagheder til forcer.
Det personlige udtryk:

Man kan i løbet af relativt kort tid opnå stor forbedring i sit personlige udtryk ved blot at blive bevidst om tempoet, man taler i, at holde pauser og at blive i stand til at nuancere tonehøjde og styrke. Ved at integrere den sunde, dybe vejrtrækning, som var naturlig for os, da vi blev født, kan man minimere stress og nervøsitet i pressede situationer.

Da jeg er certificeret coach, bruger jeg mine coachingteknikker til at motivere, inspirere og skabe varige resultater.

Undervisningen foregår i en positiv, kreativ og ofte humoristisk atmosfære, da jeg har erfaret, at indlæring og afspænding foregår bedst i en (selv)accepterende og kommunikerende stemning.

“Syv sider af samme sag”

Alle klienter bliver tilbudt folderen: “Syv sider af samme sag” – syv minutter om dagen”, som indeholder illustrationer og beskrivelser af de gennemgåede basisøvelser og gode råd til førstehjælp for stemmen, hvis uheldet er ude og man
skal holde tale/foredrag, men har dårlig stemme.

Syv minutter om dagen er alt, hvad man behøver at afsætte af tid for at skabe et synligt/hørbart resultat, idet den bevidsthed, man opbygger i krop og sind omkring lydgivning og fysisk udtryk efterhånden bliver indarbejdet i de daglige vaner – men de fleste får lyst til mere……………

Copyright © Dandelion by Pexeto